Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC HỘ TỊCH
Ngày cập nhật 07/10/2022

Ngày 05/5/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1076/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã/Công an cấp xã/Cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể:

Thủ tục Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
-Thời gian thực hiện TTHC: 07 ngày làm việc, trong đó: 02 ngày làm việc tại UBND cấp xã (01 ngày làm việc thực hiện TTHC “Đăng ký khai sinh”; 01 ngày làm việc luân chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền gồm: Công an cấp xã đối với TTHC “Đăng ký thường trú” và Cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện đối với TTHC “Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi” và trả kết quả cho công dân). 05 ngày làm việc tại Bảo hiểm xã hội và Công an.
- Cách thức và địa điển thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã hoặc nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/5/2022. 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 727.857
Truy cập hiện tại 182