Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Một số nguyên tắc ứng xử bắt buộc cán bộ, công chức phải chấp hành
Ngày cập nhật 07/10/2022

Ngày 27/12/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1847/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ. Một trong những nội dung của Đề án này là chuẩn mực giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó, khi giao tiếp với người dân, cán bộ, công chức, viên chức phải luôn tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân, đặc biệt phải thực hiện:

 

4 xin = Xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép: Việc thực hiện nghiêm chỉnh nguyên tắc “4 xin” nêu trên thể hiện sự lịch sự, thái độ tôn trọng của cán bộ, công chức, viên chức đối với người dân, doanh nghiệp khi tiếp xúc công việc.

4 luôn = Luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ: Bên cạnh luôn xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn và xin phép, cán bộ, công chức, viên chức phải luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe và luôn giúp đỡ khi tiếp xúc với người dân và doanh nghiệp. Nguyên tắc này được đưa vào Đề án văn hóa công vụ với mục đích loại bỏ thói cửa quyền, hách dịch của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức.

Bên cạnh đó, Nghị định 34/2011/NĐ-CP và Nghị định 27/2012/NĐ-CP quy định kỷ luật bằng hình thức khiển trách nếu công chức, viên chức có thái độ hách dịch, cửa quyền hoặc gây khó khăn, phiền hà đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong thi hành nhiệm vụ.

4 có = Có lên, có xuống, có vào, có ra: Đây là nội dung được đề cập tại Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp. Theo đó, Bộ Chính trị nhấn mạnh, cần xây dựng quy định để việc nhận trách nhiệm, từ chức, từ nhiệm trở thành nếp văn hóa ứng xử của cán bộ; hoàn thiện quy định về cách chức, bãi nhiệm, miễn nhiệm để việc “có lên, có xuống, có vào, có ra” trở thành bình thường trong công tác cán bộ. Có lên, có xuống, có vào, có ra được hiểu là việc thăng chức, từ chức, bổ nhiệm, bãi nhiệm… của cán bộ.

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 727.681
Truy cập hiện tại 161