Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
KẾT QUẢ KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA CÔNG DÂN TỔ CHỨC THÁNG 10/2019
Ngày cập nhật 15/11/2019

STT

Lĩnh vực

tổng
 cộng

Số phiếu khảo sát
nơi tiếp đón của TTHC

Thái độ phục vụ
hướng dẫn giải quyết TTHC

Thái độ xử lý
 hoàn trả kết quả

Hồ sơ
thủ tục hành chính

Rất
 hài lòng

Hài lòng

không
 hài lòng

Rất
 hài lòng

Hài lòng

Không
hài lòng

Đúng
 hẹn

Chậm nhưng
chấp nhận được

Không
 đúng hạn

Đơn
 giản

cần giảm
 giấy tờ

phức tạp

1

Chứng thực

14

14

0

0

13

1

0

14

0

0

14

0

0

2

Hộ tịch

35

33

02

0

33

02

0

35

0

0

35

0

0

3

Bảo trợ xã hội

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Người có công

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Đất đai

3

3

0

0

2

1

0

3

0

0

3

0

0

 

Tổng cộng

53

51

2

0

49

4

0

53

0

0

53

0

0

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 116.456
Truy cập hiện tại 12