Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND thị xã Hương Thủy tổ chức làm việc với xã Thủy Vân về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018
Ngày cập nhật 28/09/2018
UBND thị xã Hương Thủy tổ chức làm việc với xã Thủy Vân về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018

Sáng ngày 13/9, Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức buổi làm việc với xã Thủy Vân về tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ các tháng cuối năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Cùng làm việc còn có đồng chí Nguyễn Đắc Tập - Phó Chủ tịch UBND thị xã và đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan thị xã.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND xã Thủy Vân đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH 8 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2018 và định hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 Đại diện các phòng, ban, đơn vị  đã tham gia một số ý kiến và chỉ ra một số tồn tại hạn chế để xã tập trung khắc phục trong thời gian tới. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thị xã đề nghị UBND xã cần tập trung huy động mọi nguồn lực xây dựng xã đạt nông thôn mới trong năm 2019. Một số lĩnh vực cụ thể:

* Kinh tế:

UBND xã cần nghiên cứu, quy hoạch phát triển mô hình chăn nuôi theo hướng trang trại để nâng cao hiệu quả kinh tế và tránh tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay trong khu dân cư.

Tiếp tục duy trì, giữ vững 18 tiêu chí đã đạt được và hoàn thành tiêu chí còn lại (cơ sở vật chất văn hóa) để sớm đạt xã nông thôn mới theo kế hoạch.

* Quản lý đất đai:

- Tăng cường công tác quản lý đất đai, tập trung rà soát và xây dựng phương án quản lý đất công ích trên địa bàn theo quy định và trình UBND thị xã phê duyệt.

- Đề nghị UBND xã khẩn trương gửi hồ sơ tại Phòng TN&MT tổng hợp để đăng ký đưa vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 đối với các công trình đầu tư xây dựng trong năm 2019 có liên quan đến việc giải phóng mặt bằng và thu hồi đất.

* Quản lý đô thị:

Tổ chức tuyên truyền, vận động người dân kí cam kết không được chăn thả trâu, bò tại khu đô thị mới An Vân Dương. Đồng thời, phối hợp với Ban QLKV Phát triển đô thị, Phòng Quản lý Đô thị, Đội Quy tắc đô thị tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính nếu tiếp tục vi phạm.

* Tài chính ngân sách:

Tiếp tục thực hiện các giải pháp, huy động nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách theo kế hoạch dự toán giao, nhất là thu tiền sử dụng đất để đáp ứng nhu cầu chi xây dựng cơ bản của địa phương.

* Giáo dục:

Tiếp tục quan tâm sự nghiệp phát triển giáo dục trên địa bàn như công tác phổ cập giáo dục, nâng cao chất lượng dạy và học; phát huy hiệu quả hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng; tăng cường quản lý tình trạng dạy thêm và học thêm.

* Cải cách hành chính:

Tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo điều hành, nhất là việc sử dụng 05 phần mềm dùng chung; hoạt động của Trang thông tin điện tử...

Đồng thời, lãnh đạo UBND thị xã đã trả lời và giải thích rõ một số nội dung đề xuất, kiến nghị của UBND xã

Thành Trí
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 106.997
Truy cập hiện tại 2