Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Sở Tư pháo thẩm định Tiêu chí 18.5 xã Đat chuẩn tiếp cận pháp luật tại xã Thủy Vân
Ngày cập nhật 25/09/2019

Nhằm đảm bảo cho việc thẩm định, xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 tại xã Thủy Vân. ngày 23 tháng 9 năm 2019 sở Tư pháp đã tiến hành thẩm  định tiêu chí 18.5 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp Luật thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 được ban hành kèm theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ. Tham dự buổi thẩm định có Đại diện Lãnh đạo sở Tư Pháp; đại diện lãnh đạo phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật; Đại diện lãnh đạo phòng tư pháp Thị xã Hương Thủy; Đại diện lãnh đạo UBND xã; Các công chức chuyên môn thuộc UBND xã. Kết quả kết quả thẩm định đạt kết quả tiêu chí xã đạt chuẩn tiếp cận pháp Luật.

Nguyễn Kim Thành Trí
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 682.395
Truy cập hiện tại 129