Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Nâng cao chất lượng công tác phổ biến pháp luật gắn với tuyên truyền cải cách hành chính
Ngày cập nhật 29/11/2022

Năm 2022, Sở Tư pháp đã triển khai nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 25/4/2022 của UBND tỉnh về tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022  góp phần xây dựng nền hành chính ngày càng minh bạch, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

 

* Kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền CCHC năm 2022

Nhằm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Kế hoạch số 170/KH-UBND , Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 117/KH-STP ngày 20 tháng 01 năm 2022 về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022. Trong đó xác định nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tư pháp là: tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp của tỉnh; nâng cao hiểu biết về trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc giải quyết các thủ tục hành chính đối với nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia và giám sát tiến trình cải cách hành chính; hệ thống các văn bản luật, văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tư pháp...

Trong năm2022, đã tổ chức 02 Hội nghị triển khai các Luật mới gồm: Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Thi đua khen thưởng; Luật Cảnh sát cơ động; Luật Điện ảnh và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Mỗi hội nghị có 120 đại biểu là Lãnh đạo các cơ quan của tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế, Phòng Tư pháp và các Phòng chức năng liên quan; Tổ chức 08 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở cho 480 đại biểu là báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, tập huấn viên cấp huyện và đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, người có uy tín trong cộng đồng dân cư với các nội dung: Quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; giới thiệu Quy định của pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em; Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số; Một số nội dung Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).

Công tác tuyên truyền cải cách hành chính cũng được lồng ghéo  trong các Đề án như: Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” năm 2022; Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2022; Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” năm 2022.

Đặc biệt, đã tham mưu Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành Kế hoạch số 674/KH-HĐPH ngày 28 tháng 4 năm 2022 về Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy trong học sinh, sinh viên” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo đó, Cuộc thi được tổ chức trong thời gian 30 ngày, từ 00 giờ 00 phút ngày 09/9/2022 đến 24 giờ 00 phút ngày 09/10/2022. Qua tổng hợp trên hệ thống phần mềm Cuộc thi, tính đến 00 giờ 00 phút ngày 10/10/2022, tổng số lượt đăng ký tham gia Cuộc thi là 37.322 lượt dự thi, trong đó có 1.394 lượt trả lời đúng 14/14 câu hỏi trắc nghiệm; Cuộc thi đã thu hút 67 đơn vị trường học trên toàn tỉnh tham gia (trong đó có 18 trường Đại học – Cao đẳng, 49 trường Trung học phổ thông). Tổ chức trao giải Cuộc thi cho 8 tập thể và 8 cá nhân vào tháng 11/2022 nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11/2022) và tổng kết 10 năm thi hành Luật Phổ biến giáo dục pháp luật.

Cuộc thi nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú thu hút học sinh, sinh viên tham gia; cung cấp kiến thức pháp luật về phòng, chống ma túy thiết thực cho Nhân dân nói chung và đối tượng học sinh, sinh viên nói riêng, phát huy tinh thần chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật, giúp giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến trở thành Cuộc thi thường niên đáp ứng yêu cầu tìm hiểu pháp luật trong Nhân dân

Tăng cường biên soạn và đăng tải lên trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp nhiều nội dung tin, bài mang tính thời sự đáp ứng yêu cầu của người truy cập nhất là các vấn đề liên quan đến cải cách hành chính. Đã thực hiện giải đáp 200 tình huống về thủ tục hành chính liên quan đến các lĩnh vực như: đất đai; đầu tư; giám định tư pháp; lý lịch tư pháp; đường thủy nội địa; thành lập và hoạt động của doanh nghiệp; công chứng; người có công; giáo dục nghề nghiệp; khám bệnh, chữa bệnh.

Đồng thời, Phát hành 15.000 tờ gấp pháp luật về cải cách hành chính với nội dung: “Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; phương thức nộp phí, lệ phí”. Tài liệu này cấp phát cho người dân đến liên hệ công việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các xã, phường, thị trấn; phòng tư pháp các huyện, thị xã, thành phố Huế; Sở Tư pháp.

 * Các giải pháp đề ra để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền CCHC năm 2023

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2022, Sở Tư pháp đã đề ra một số giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền CCHC trong năm 2023 như sau:

Thứ nhất, bám sát  Kế hoạch tuyên truyền CCHC của Ủy ban nhân dân tỉnh, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; xây dựng tin, bài tuyên truyền, phổ biến các nội dung tuyên truyền cải cách hành chính.

Thứ hai, Xây dựng các nội dung về tuyên truyền cải cách hành chính lồng ghép vào nội dung phổ biến giáo dục pháp luật. Thực hiện hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và số hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Thứ ba, Tuyên truyền, tuyên truyền cải cách hành chính trên Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh, Truyền hình tỉnh, trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp, chuyên trang phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Bản tin Tư pháp …

Thứ tư, Lồng ghép tuyên truyền cải cách hành chính thông qua các hoạt động tổ chức Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 855.436
Truy cập hiện tại 384