Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
KẾT QUẢ KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA CÔNG DÂN TỔ CHỨC QUÝ III/2019
Ngày cập nhật 30/10/2019
STT Lĩnh vực tổng
 cộng
Số phiếu khảo sát
nơi tiếp đón của TTHC
Thái độ phục vụ
hướng dẫn giải quyết TTHC
Thái độ xử lý
 hoàn trả kết quả
Hồ sơ
thủ tục
Rất
 hài lòng
Hài lòng không
 hài lòng
Rất
 hài lòng
Hài lòng Không
hài lòng
Đúng
 hẹn
Chậm nhưng
chấp nhận được
Không
 đúng hạn
Đơn
 giản
cần giảm
 giấy tờ
phức tạp
1 Chứng thực 34 30 4 0 30 4 0 34   0 25 9 0
2 Hộ tịch 26 18 8 0 15 11 0 15 11 0 26 0 0
3 Bảo trợ xã hội 4 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0
4 Người có công 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Đất đai 4 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0
  Tổng cộng 68 52 16 0 49 19 0 53 15 0 55 13 0

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 727.954
Truy cập hiện tại 187