Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Theo chuyên đề
CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềGóp ýXem góp ý
Thông tin chưa được cập nhật
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềXem góp ý
1Du thao xin y kien ve viec xay duong betong lien thon
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 22/08/2016, Ngày hết hạn lấy ý kiến 23/08/2016
Xem góp ý
2Dự thảo xin ý kiến xây dựng đường be tong
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 01/08/2016, Ngày hết hạn lấy ý kiến 15/08/2016
Xem góp ý
3Du thao xin y kien ve duc duong betong
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 22/08/2016, Ngày hết hạn lấy ý kiến 27/08/2016
Xem góp ý
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 682.516
Truy cập hiện tại 128