Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tăng cường công tác chỉ đạo phát triển người tham gia BHXH, BHYT
Ngày cập nhật 07/10/2022

Ngày 05/10/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 10597/UBND-VH yêu cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tăng cường đồng bộ các giải pháp để tuyên truyền, vận động, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT)

Cụ thể phấn đấu đạt tỷ lệ tối thiểu về độ bao phủ BHXH, BHTN hàng năm trong giai đoạn 2022-2025 theo đề xuất của BHXH Việt Nam tại Công văn 2632/BHXH-TST ngày 20/9/2022 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tăng cường công tác chỉ đạo phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chính sách pháp luật về lao động và BHXH; chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với cơ quan BHXH cùng cấp thực hiện đồng bộ các giải pháp để tuyên truyền, vận động, phát triển người tham gia BHXH, BHYT.

Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh phối hợp với BHXH tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh và các đơn vị liên quan theo dõi, nắm tình hình và xử lý theo đúng quy định đối với các đơn vị, doanh nghiệp nợ lương, nợ đọng BHXH.

Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh tăng cường phối hợp, giám sát hoạt động của doanh nghiệp đối với việc thực hiện chế độ, chính sách pháp luật về lao động, tiền lương, BHXH, đặc biệt là đối với các đơn vị, doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp với BHXH tỉnh chỉ đạo BHXH cùng cấp và các đơn vị chức năng triển khai các hoạt động liên quan công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn theo quy định.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 727.813
Truy cập hiện tại 172