Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tiếp tục cải tiến lề lối phong cách làm việc, hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng
Ngày cập nhật 12/10/2022
 
 
Tại điểm cầu tỉnh Thừa Thiên Huế
Tại điểm cầu tỉnh Thừa Thiên Huế
Chiều ngày 10/10, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác tổ chức xây dựng Đảng quý III và triển khai nhiệm vụ công tác quý IV năm 2022.

Tại điểm cầu Trung ương, dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban Tổ chức Trung ương.

Tham dự tại điểm cầu Thừa Thiên Huế có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ; UVTVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Xuân Toàn. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở Nội vụ; Trưởng ban Tổ chức các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.

Theo đó trong quý III/2022, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục bám sát Kết luận số 06-KL/BTCTW Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, cụ thể là: Chủ động tham mưu, cụ thể hóa triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Toàn Ngành cơ bản hoàn thành 16/19 đề án thuộc Chương trình công tác năm 2022 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tham mưu sơ kết, tổng kết nhiều nghị quyết, quy định; kịp thời tham mưu ban hành các văn bản quan trọng về công tác cán bộ, tổ chức bộ máy, biên chế, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. Cơ bản hoàn thành công tác quy hoạch và phê duyệt quy hoạch theo thẩm quyền phân cấp ở 3 cấp; đã có 48/120 cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đã hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026.

Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn tổ chức thành công đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025. Thường xuyên đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối, tác phong làm việc, nâng cao chất lượng công tác tham mưu. Kịp thời tổ chức hội nghị quán triệt, thông tin những nội dung quan trọng trong các văn bản mới ban hành, tạo sự đồng bộ, thống nhất trong triển khai thực hiện, góp phần đưa các nghị quyết, chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống. Chú trọng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đã triển khai các đoàn kiểm tra công tác cán bộ tại 09/12 địa phương, đơn vị theo Kế hoạch số 67; có nhiều cách làm hiệu quả trong quá trình tham mưu về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã tham luận làm rõ hơn kết quả đã đạt được, chia sẻ kinh nghiệm phát huy vai trò cấp ủy trong công tác xây dựng Đảng và những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ ngành tổ chức xây dựng đảng ở địa phương; đề xuất kiến nghị với Ban Tổ chức Trung ương một số nội dung liên quan đến công tác tuyển dụng công chức, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tập huấn nghiệp vụ… Đồng thời, thống nhất nhiệm vụ triển khai trong các tháng cuối năm 2022.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác tổ chức xây dựng Đảng của các địa phương, các đảng ủy trực thuộc Trung ương. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị ngành tổ chức xây dựng đảng tiếp tục triển khai có hiệu quả các chủ trương, Nghị quyết của Trung ương, của Bộ Chính trị, nhất là Nghị quyết TW 6, khóa XIII; khẩn trương thông báo Kết luận 20-Kl/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn 21-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Tiếp tục khẩn trương cụ thể hóa các văn bản của Ban Chấp hành Trung ương, các chủ trương của Trung ương phù hợp với thực tiễn địa phương; tham mưu Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 6/6/2022 về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; tập trung hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên năm 2022; coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh chính trị đối với cán bộ, đảng viên; triển khai Kết luận 39-KL/TW; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảm bảo dân chủ, kỷ luật, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo và tích cực đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, phấn đấu xây dựng ngành tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện. Cũng như mong muốn cấp ủy các địa phương, các ngành tiếp tục cải tiến lề lối phong cách làm việc, cùng nhau chia sẻ những khó khăn hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng.

 

www.thuathienhue.gov.vn (CTV)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 727.888
Truy cập hiện tại 183