Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022
Ngày cập nhật 12/10/2022

          Căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025; Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 của Bộ Lao động-Thương binh và hội về hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 và Kế hoạch số 7600/KH-UBND ngày 05/10/2022 của UBND thành phố Huế về Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 trên địa bàn thành phố Huế

          Sáng ngày 10/10/2022 Ủy ban nhân dân phường Thủy Vân họp triển khai Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 theo chuẩn đa chiều giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn phường Thủy Vân.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 682.524
Truy cập hiện tại 133