Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Hội nghị chấm điểm thi đua giữa các đơn vị thuộc khối xã, phường năm 2019
Ngày cập nhật 30/11/2019

Căn cứ Kế hoạch số 07/KH- UBND ngày 06 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy về hoạt động của các khối thi đua năm 2019;

Căn cứ Thông báo Số 02 /TB-UBND ngày  05  tháng 01 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân thị xã Hương Thủy về việc cử Trưởng khối, Phó khối thi đua năm 2019

Nhằm thực hiện tốt công tác chấm điểm, xét thi đua đề nghị Hội đồng Thi đua Khen thưởng thị xã Hương Thủy khen thưởng các xã, phường hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019, Khối thi đua xã, phường. Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 29 tháng 11 năm 2019 Hội đồng thi đua khối xã phường do xã Thủy Vân làm trưởng khối đã tổ chức họp chấm điểm khối thi đua các xã phường năm 2019

Đến tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phan Hữu Sơn. Phó trưởng phòng nội vụ thị xã Hương Thủy – phụ trách công tác thi đua khen thưởng và các đồng chí chuyên viên phòng nội vụ tham dự hội nghị còn có đông đủ các đồng chí lãnh đạo UBND  và các đồng chí cán bộ, công chức phụ trách công tác thi đua khen thưởng của các xã, phường thuộc thị xã Hương Thủy.

Kết quả  tại buổi chấm điểm cũng đã chọ ra 3 đơn vị có thành tích thi đua cao nhất đề nghị Thị xã  tặng cờ thi đua nhất, nhì, ba khối năm 2019 như sau:

1. Phường Thủy Phương - Nhất khối thi đua;

2. Phường Thủy Dương - Nhì khối thi đua ;

3. Phường Phú Bài - Ba khối thi đua.

Đồng thời tại hội nghĩ cũng đã cử Trưởng khối và Phó khối thi đua khối xã phường năm 2020: 

1. Xã Thủy Bằng - Trưởng khối thi đua;

2. Phường Thủy Châu  Phó khối thi đua. ./. 

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 727.843
Truy cập hiện tại 174