Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thông tin chỉ đạo, điều hành
 Thực hiện theo hướng dẫn của cấp trên và kế hoạch chương trình công tác năm 2021 của UBND Phường Thủy Vân. Ngày 03/08/2021  Hội chữ thập đỏ phường Thủy Vân đã tiến hành đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự và...
Sau quá trình triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, xã Thuỷ Vân đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân. Ngày...
Căn cứ Kế hoạch số 07/KH- UBND ngày 06 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy về hoạt động của các khối thi đua năm 2019; Căn cứ Thông báo Số 02 /TB-UBND ngày  05  tháng 01 năm 2019 của Ủy ban Nhân...
Thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy tại Thông báo số 52/TB-UBND Ngày 14/5/2019 về việc ra quân đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn thị xã Hương Thủy; Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2019 của UBND...
Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐU về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trong tình hình mới"; Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2014 của UBND xã . Thủy Vân . Ban chỉ...
Ngày 27/11/2015, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 333/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1815/QĐ-BTP ngày 14/10/2015 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về báo...
Ngày 17/12/2015, UBND huyện ban hành Công văn số 2221/UBND-NV về việc liên quan đến lễ Noel năm 2015.
Ngày 25/11/2015, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch Tổ chức Tháng hành động quốc gia về Dân số (01 - 31/12), Ngày Dân số Việt Nam (26/12) năm 2015.
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 107.011
Truy cập hiện tại 3