Tìm kiếm tin tức
Giới thiệu
            Thực hiện theo Nghị quyết 1264/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội ngày 27/04/2021.  Nay UBND phường Thủy Vân thông báo một số nội dung sau:          ...
Cuộc Tổng điều tra dân số và Nhà ở năm 2019 sẽ tiến hành thu thập thông tin chung về dân số, tình trạng dân cư, hôn dân, mức độ sinh -chết  và phát triển dân số, tình trạng lao động, việc làm, tình...
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 682.454
Truy cập hiện tại 124